Forside TOP

  • Toril Tho
  •  (+47)  67 17 55 00

Velkommen til Vestre Bærum Næringspark logo

VBNP ligger sentralt til midt i Bærum, 3 km Nord for Sandvika inntil E-16. Området huser et variert næringsliv med moderne infrastruktur og enkel adkomst med bil og offentlig kommunikasjon. VBNP omfatter industri, nærings og handelsområdene Rud-Hauger, Vøyenenga - Holma og Årenga, samt bedriftene langs Isi-Elven opp til Nybrua. Her finner du informasjon om hvert enkelt næringsområde som ligger sentralt til langs E-16
Rud Hauger
Næringsparken Rud - Hauger et av de største sammenhengende  næringsområdene i Asker & Bærum. I alt er det samlet ca 250 virksomheter i området.
Vøyenenga - Holma
Vøyenenga er i sterk vekst. I løpet av 2017/2018 ferdigstilles mer enn 300 nye boliger i Vøyen Hageby, på den gamle gartneritomten til Gartner Andersen.
Årenga
Årenga næringsområde strekker seg fra Nybrua/Skui og Sørover mot Vøyenenga/Holma. Området grenser til det nye industriområdet på Økri og består i dag av en  industri, grossist, servce og ingeniørbedrifter,

Siste Nytt fra VBNP

Locate us on the map