Forside TOP

  • Toril Tho
  •  (+47)  67 17 55 00

Lommedalskrysset stengt til 2018

Lommedalskrysset stengt til 2018

Nå som bruene over Bærumsveien er åpne igjen, har turen kommet til Lommedalskrysset. Dette krysset bygges om, og det betyr at Lommedalskrysset er stengt fra september 2016 til sommeren 2018. Vi bygger nye rundkjøringer og bru for Lommedalsveien over ny E16. Trafikanter fra Rykkinn oppfordres til å benytte dagens Økrikryss mellom tunnelene på E16 som både på og avkjøring til og fra E16. 

I desember la Statens vegvesen om vegen på E16 fra Lommedalskrysset til rundkjøringen ved Vøyenenga senter.Kjøremønsteret vil være nesten som det er i dag, men vegen går i ny trase over nye Agnes lokalvegbro til rundkjøringen ved Vøyenenga senter. Trafikkmønsteret vil være slik i ca. et år. Lommedalskrysset vil fortsatt holdes stengt. Grunnen til at E16 legges om er for å få tilgang til området hvor ny E16 - trasé skal ligge. De gamle bruene skal rives og og eksisterende veg fjernes. Nye broer skal bygges,  geotekniske tiltak utføres , for å få ny vei ferdig