Forside TOP

  • Toril Tho
  •  (+47)  67 17 55 00

Rud - Hauger

Rud - Hauger

Rud - Hauger (3)

Wednesday, 26 June 2019 13:11

Nytt styre i Vestre Bærum Næringspark

Written by
Styret som ble valgt på årsmøtet 29. april er nå konstituert som følger: Styreleder: Bjørn Frodahl Nestleder: Morten Guriby, Løxaveien 11 AS Styremedlemmer: Arne Fjalestad, Johs. Hansen Eiendom AS Jan Hroar Bjørklund, Autoville AS Joakim Hereng, Lilleberg Eiendom AS Vararepresentanter: Tom Roa, Bærum Kommune Kåre Thuesen,TAB Transportsentralen Asker og Bærum Næringsparken står overfor en rekke utfordringer På årsmøtet ga varaordfører Ole Kristian Udnes og kommunens næringssjef Tore Gulli løfter om øket fokus på næringsparkene og deres behov. Selv om dette er generelle løfter, har det nye styret valgt å referere til dette i større så vel som mindre saker av betydning for Næringsparken. Av overordnet viktighet er næringsparkenes – og da spesielt vår - fremtidige rolle i Bærum. For oss i Vestre Bærum Næringspark blir det ekstra viktig å følge opp den nye næringsplanen for kommunen som skal fremlegges om kort tid. Næringslivet – ikke minst hva gjelder handel og distribusjon – er under stor og rask endring. Grunnlaget vi skal utvikle oss videre på må derfor ikke låses fast i dagens rigide bestemmelser og tolkning av disse. Her må alle tenke og planlegge for fremtiden. Det gjelder ikke minst kommunens politikere og administrasjon som må bidra til at kommunen har et fremtidsrettet og velfungerende næringsliv. Viktig Har du saker som er viktige for næringsparken eller deg, hører vi svært gjerne fra deg. Ta da kontakt med oss: Sekretariatet: Torill Tho This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bjørn Frodahl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mobil: 9245 2000 Morten Guriby This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hvem lytter til næringslivet i Bærum ?

Rud Hauger Næringspark, som foreningen tidligere het, nå Vestre Bærum Næringspark (VBN), har i mange år jobbet for å få en avkjøring fra Lommedalsvegen inn til næringsparken på Rud Hauger.

Nå som bruene over Bærumsveien er åpne igjen, har turen kommet til Lommedalskrysset. Dette krysset bygges om, og det betyr at Lommedalskrysset er stengt fra september 2016 til sommeren 2018. Vi bygger nye rundkjøringer og bru for Lommedalsveien over ny E16. Trafikanter fra Rykkinn oppfordres til å benytte dagens Økrikryss mellom tunnelene på E16 som både på og avkjøring til og fra E16. 

I desember la Statens vegvesen om vegen på E16 fra Lommedalskrysset til rundkjøringen ved Vøyenenga senter.Kjøremønsteret vil være nesten som det er i dag, men vegen går i ny trase over nye Agnes lokalvegbro til rundkjøringen ved Vøyenenga senter. Trafikkmønsteret vil være slik i ca. et år. Lommedalskrysset vil fortsatt holdes stengt. Grunnen til at E16 legges om er for å få tilgang til området hvor ny E16 - trasé skal ligge. De gamle bruene skal rives og og eksisterende veg fjernes. Nye broer skal bygges,  geotekniske tiltak utføres , for å få ny vei ferdig